PRIVACY POLICY LUXURY PETS

 

 1. Doelstelling en definities

1.1 Luxury Pets respecteert uw privacy en vindt het belangrijk dat u weet hoe wij omgaan met de informatie die wij ontvangen door het uitoefenen van onze wettelijke verplichtingen.

1.2 Diensten die worden aangeboden via de website worden hierna genoemd: de “Service”.

1.3 Dit Privacybeleid legt onze informatiepraktijken uit, het soort informatie dat we kunnen verzamelen, hoe we die informatie gebruiken en delen, en hoe u zich kunt afmelden voor een gebruik of die informatie kunt corrigeren of wijzigen. Dit Privacybeleid is door middel van verwijzing opgenomen in de algemene voorwaarden van Luxury Pets, hierna genoemd: de “Voorwaarden”.

1.4 Alle andere termen die niet in dit Privacybeleid worden gedefinieerd, hebben de betekenis die wordt uiteengezet in de Voorwaarden die op verzoek beschikbaar zijn.

 1. Toepassingsgebied

2.1 Zoals gebruikt in dit Privacybeleid, betekent de term “Persoonlijke Informatie” alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke informatie Luxury Pets  in het kader van de bedrijfsvoering verzamelt en verwerkt, inclusief op de site als op de webshop. Dit beleid beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot deze informatie en deze kunt bijwerken. Het gebruik van de informatie die via onze service wordt verzameld, is beperkt tot het doel van het verlenen van de service waarvoor de klant Luxury Pets heeft ingeschakeld.

2.2 Luxury Pets  voldoet aan de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie. Indien er een conflict bestaat tussen de termen in dit privacybeleid en het GDPR, is het GDPR van toepassing. Om meer te weten te komen over het Privacy Shield programma, en om onze certificering te bekijken, ga dan naar https://gdpr-info.eu/.

 1. Soorten informatie die we verzamelen en hoe we ze gebruiken

3.1 Informatie die klanten verstrekken

Wanneer u een account aanmaakt en/of een bestelling plaatst via de webshop of rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen wij u vragen om sommige of alle van de volgende soorten informatie te verstrekken:

Account informatie: Wanneer u zich registreert om een bestelling te plaatsen, verzamelen wij uw volledige naam, e-mailadres, wachtwoord, en creditcardgegevens dat u aanmaakt.

Voor de verwerking van de creditcardgegevens wordt er creditcardgegevens gebruik gemaakt  van een derde bemiddelaar om de verwerking van uw creditcard te beheren. Het is deze tussenpersoon niet toegestaan om uw factuurgegevens op te slaan, te bewaren of te gebruiken, behalve voor het enige doel van de verwerking van uw creditcard namens Luxury Pets.

Communicatie met ons. Wanneer u contact met ons opneemt om inlichtingen in te winnen over de diensten, om klantenservice of technische ondersteuning te vragen, of om andere informatie te vragen, kunnen wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of postadres verzamelen.

Automatische gegevensverzameling. Zoals bij de meeste websites en mobiele applicaties, verzamelen we automatisch bepaalde informatie en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie kan bestaan uit internetprotocol (IP)-adressen, browsertype, internetprovider (ISP), verwijzende/uitgangspagina’s, besturingssysteem, datum/tijdstempel en clickstreamgegevens, identificatiecodes voor mobiele apparaten en advertentie-identificatiemiddelen. Wij gebruiken deze informatie, die geen individuele gebruikers identificeert, om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de site te volgen en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel. Wij koppelen deze automatisch verzamelde gegevens niet aan persoonlijke informatie.

 1. Cookies en traceertechnologieën

Wij, evenals derden die inhoud, analyses, reclame of andere functionaliteit op onze Diensten leveren, kunnen cookies, pixeltags, lokale opslag en andere technologieën (“Technologieën”) gebruiken om automatisch informatie te verzamelen via de Diensten.

Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van de bezoeker worden geplaatst. Deze technologieën worden gebruikt voor het analyseren van trends, het beheer van de site, het bijhouden van de bewegingen van gebruikers op de site en het verzamelen van demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel. Wij kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven, zowel op individuele als op geaggregeerde basis. De gebruiker kan het gebruik van cookies op het niveau van de individuele browser controleren. Als u cookies weigert, kunt u onze site nog steeds gebruiken, maar uw vermogen om bepaalde functies of delen van onze site te gebruiken kan beperkt zijn.

Marketing Luxury Pets  Producten en diensten voor klanten. Luxury Pets  kan persoonlijke informatie gebruiken om u te voorzien van materiaal over aanbiedingen, producten en diensten die interessant kunnen zijn, waaronder nieuwe inhoud of diensten. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om u af te melden voor het gebruik van uw Persoonlijke Informatie voor marketingdoeleinden, zoals hieronder verder beschreven.

 1. Delen van informatie

5.1 Luxury Pets  verkoopt of onthult geen persoonlijke informatie over u, behalve zoals beschreven in dit beleid of indien u daar uitdrukkelijk mee instemt.

 1. Gegevensoverdracht

Wij kunnen alle Persoonlijke Informatie die wij verzamelen overal ter wereld opslaan, inclusief maar niet beperkt tot, in Europa, in de cloud, op onze servers, op de servers van onze filialen of de servers van onze dienstverleners.

 1. Bewaring van gegevens

Luxury Pets  zal uw gegevens bewaren zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u diensten te verlenen. Ook bewaren wij persoonsgegevens die wij namens onze klanten verwerken zolang als nodig is om diensten aan onze klanten te verlenen. Wij zullen uw gegevens bewaren en gebruiken als dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

 1. Toegangs-, rectificatie-, uitwissings- en beperkingsrechten

– Klanten. U kunt uw accountgegevens op elk moment wijzigen, bijwerken of verwijderen door contact met ons op te nemen via info@woefwinkel.be. U kunt vragen of Luxury Pets  persoonlijke informatie over u verwerkt, om toegang tot persoonlijke informatie vragen en vragen dat wij uw persoonlijke informatie corrigeren, wijzigen of verwijderen wanneer deze onjuist is door contact met ons op te nemen via info@woefwinkel.be. Vermeld uw volledige naam, het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld en een gedetailleerde beschrijving van uw verzoek om gegevens. Dergelijke verzoeken zullen worden behandeld in overeenstemming met de lokale wetgeving. Wij zullen binnen 30 dagen reageren op alle verzoeken om toegang tot persoonlijke informatie.

Gegevens gecontroleerd door klanten. Wij verwerken informatie in opdracht van onze klanten. Een persoon die toegang zoekt tot de gegevens die door Luxury Pets voor zijn cliënt worden verwerkt, of die deze gegevens wil corrigeren, wijzigen of verwijderen, dient zijn vraag te richten aan Luxury Pets -klant (de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens). Als de klant Luxury Pets  verder verzoekt om de gegevens te verwijderen, zullen wij binnen 30 werkdagen reageren op zijn verzoek.

 1. Persoonlijke informatie voor kinderen

De Service en Site zijn niet bedoeld voor, noch verzamelt Luxury Pets bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 jaar.

 1. Bescherming van informatie

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens en die van onze klanten is belangrijk voor ons. Luxury Pets  hanteert redelijke veiligheidsmaatregelen om uw informatie te beschermen tegen verlies, vernietiging, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Wanneer u gevoelige informatie, zoals een creditcardnummer, invoert op onze bestelformulieren en inloggegevens op onze platform login pagina, coderen wij de verzending van deze informatie met behulp van SSL (Secure Socket Layer Technology). Deze technologieën helpen ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en beveiligd zijn en alleen beschikbaar zijn voor u en voor degenen die u geautoriseerde toegang hebt verleend. Geen enkele datatransmissie via het internet of informatieopslagtechnologie kan echter 100% veilig zijn vanwege de aard van het gedistribueerde netwerk dat het internet is. Daarom kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Als u vragen heeft over de veiligheid op onze website, kunt u contact met ons opnemen via info@woefwinkel.be.

 1. Links naar websites van derden

Onze site kan links bevatten naar andere websites waarvan het privacybeleid kan afwijken van dat van Luxury Pets. Als u persoonlijke informatie verstrekt aan een van deze sites, is uw informatie onderworpen aan hun privacybeleid. Wij raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt aandachtig te lezen.

 1. Verantwoording

In overeenstemming met het GDPR, verbindt Luxury Pets zich ertoe om klachten over onze verzameling of het gebruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen.

Luxury Pets is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de gegevensbeschermingsauthoriteien.

 1. Wijzigingen in het privacybeleid

Luxury Pets  kan dit beleid van tijd tot tijd aanpassen. Door de Site of Service te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen in het privacybeleid. Uw enige remedie, als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit privacybeleid, is het stopzetten van het gebruik van de Site en de Service. Als wij materiële wijzigingen aanbrengen, zullen wij u of onze klant hiervan op de hoogte stellen door middel van een e-mail die naar het e-mailadres van uw account wordt gestuurd of door middel van een kennisgeving op de Site voordat de wijziging van kracht wordt.

 1. Zakelijke transacties

Luxury Pets kan dit privacybeleid, en uw gebruikersaccount en gerelateerde informatie en gegevens, toewijzen of overdragen aan elke persoon of entiteit die dit privacybeleid en uw gebruikersaccount en gerelateerde informatie en gegevens verwerft of met Luxury Pets  is gefuseerd. U wordt via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze website op de hoogte gesteld van elke verandering in het eigenaarschap of het gebruik van uw persoonlijke informatie, evenals van alle keuzemogelijkheden die u hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

 1. Servicevoorwaarden

Wanneer u de Dienst opent en gebruikt, bent u onderworpen en gebonden aan de Algemene Voorwaarden van Luxury Pets .

 1. Contacteer ons

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over de beveiligingspraktijken van Luxury Pets neem dan contact met ons op via e-mail op info@woefwinkel.be  Wij horen graag van u.